PrevádzkareňGIGABIT, s.r.o.
A. Bernoláka 2
03401 Ružomberok


: 00421 44 4320775
: peter@gigabit.sk

SídloGIGABIT, s.r.o.
A. Bernoláka 2
034 01 Ružomberok

: 36438456
: 2022103567
: SK2022103567
Okresný súd Žilina, Oddiel: s.r.o., vložka č.:17034/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39