Kontakty

Predajca

Názov:GIGABIT, s.r.o.
IČO:36438456
DIČ:2022103567
IČ DPH:SK2022103567
Mesto:Ružomberok
PSČ:03401
Adresa:A. Bernoláka 2
Telefón:00421 44 4320775
E-mail:peter@giganet.sk
Kontakt:Peter Chmelický

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139