Predajca

Názov:GIGABIT, s.r.o.
IČO:36438456
DIČ:2022103567
IČ DPH:SK2022103567
Mesto:Ružomberok
PSČ:03401
Adresa:A. Bernoláka 2
Telefón:00421 44 4320775
E-mail:peter@gigabit.sk
Kontakt:Peter Chmelický
Okresný súd Žilina, Oddiel: s.r.o., vložka č.:17034/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39